• Bosschenaar in Italië

  Jacob Moleschott de enige Bosschenaar die een straatnaam heeft in Italië. Ongetwijfeld heeft ook geen Bosschenaar het zover gebracht dat er een Italiaanse biografie aan hem is gewijd. ‘Il medico materialista, vita e pensiero di Jakob Moleschott’ luidt de titel. In het Nederlands heet het: De materialistische arts, leven en denken van Jacob Moleschott.

 • ‘s-Hertogenbosch binnen de Veste, een historische verkeningstocht

  Frans van Gaal en Peter Verhagen zijn verantwoordelijk voor deze stadsgids die eigenlijk ook gewoon een volwaardig leesboek is. Het bijzondere van s-Hertogenbosch, binnen de Veste zit hem met name ook in de confrontatie van historische en actuele fotografie en bijna romantisch aandoende ansichtkaarten. Het boekwerk biedt de lezer of gebruiker de mogelijkheid de stad

 • Spanning in de polder

   Dit werk verhaalt over 55 jaar CAO-ontwikkeling in de metaal- en elektrotechnische industrie. Het begon in 1945 met een CAO die zelfs verboden werd door de overheid. De metaalindustrie was immers trendsetter en daar moest je op letten. Als aanjager van de industrialisatie en model-bedrijfstak op het gebied van de arbeidsverhoudingen. Of het nu over....

 • Een metafoor van steen

  Dit boekwerk handelt in negen historische esays over de wordingsgeschiedenis van een bijzondere plek in de Bommelerwaard, een voormalig schoolgebouw en de actuele invulling daarvan door Schouten & Nelissen. Dit gebeurt tegen de achtergrond van: de geschiedenis van Zaltbommel en de Bommelerwaard, die van het onderwijs in Nederland en Zaltbommel, de architectuur van het schoolgebouw

Ondernemer in geschiedenis

Frans van Gaal onderneemt in geschiedenis door boeken- en artikelen te schrijven, verhalen te vertellen, te onderzoeken, te adviseren, te trainen, presenteren, creëren en actie te voeren. Frans sluit zich daarbij vol overtuiging aan bij een uitspraak van Umberto Eco: ‘Creativiteit is niet zozeer gelegen in het vinden van nieuw materiaal, als wel in de herschikking van het bestaande’. Geschiedenis is voor Frans een bron voor wijsheid, creativiteit en ontdekkingen.

Lees meer: Ondernemer in geschiedenis

Trainingen

Als ervaren en gelouterd facilitator/trainer bij School voor de Toekomst/Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch legt Frans zich ook toe op toegepast creatief denken en handelen voor het leven en werken van alledag. Frans beschouwt het daarbij als een uitdaging om mensen te helpen hun eigen (organisatie)geschiedenis te benutten als bron voor creativiteit en innovatie. ‘Kijk eens in de achteruitkijkspiegel’ is daarbij zijn motto.

Lees meer: Trainingen

Presentaties

Een toepasselijke historische causerie, een pittige lezing, presentatie of ‘performance’, het is voor Frans een uitdaging om de toehoorder op het puntje van zijn stoel te houden. Zo kan geschiedenis u tot creativiteit inspireren of gewoon ter ‘leringe ende vermaeck’ dienen. Frans verzorgt de presentatie op maat. Hij richt zich naar de wensen van de opdrachtgever. Communicatie, verbeelding en interactie zijn daarbij zijn sleutelwoorden.

Lees meer: Presentaties

Onderzoek en advies - Gebruik uw geschiedenis

Schouten & Nelissen kent grote waarde toe aan haar eigen bedrijfsgeschiedenis. Zo verscheen in 2005 het boekwerk ‘Een kwart eeuw bevlogenheid, 25 jaar Schouten & Nelissen’. 

Het boek maakte veel los, vooral enthousiasme. Voor veel jongere medewerkers en zij die nog maar kort bij een van de bedrijven binnen de holding werkten, waren er tal van eye-openers.

Lees meer: Onderzoek en advies - Gebruik uw geschiedenis

Communicatieconcepten

Elke organisatie heeft zijn geschiedenis. Denk hierbij aan het verhaal van de oprichting, de oprichter, markante personeelsleden, de ontwikkeling van de eigen bedrijfscultuur, tijden van succes, neergang en opkomst. Organisatiegeschiedenis is zo de moeite waard om vastgelegd en verteld te worden. Niet slechts om terug te blikken maar als baken voor uw identiteit en communicatie-uitingen.

Lees meer: Communicatieconcepten


Please fill in the following form to contact us


* Are you human?